Veelgestelde vragen

1. Hoe werkt een zonnepaneel?

Elektriciteit wordt opgewekt door zonlicht. Omdat één enkel zonnepaneel niet voldoende is, doet u dit met een zonnepanelensysteem. Deze installatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Zonnepanelen
  • Montagemateriaal (incl. bekabeling & stekkers)
  • Omvormers (kabels & leidingen)

Het zonnepaneel, of fotovoltaïsch paneel (kortweg PV-paneel), is verantwoordelijk voor het omzetten van licht in stroom. Of specifieker; de fotovoltaïsche cellen in het paneel zetten een deel van de fotonen uit het zonlicht om in elektriciteit. Wanneer er licht op het paneel schijnt, ontstaat er ‘gelijkstroom’. Deze vorm van energie opwekking is een vorm van duurzame energie. De stroom die wordt opgewekt, wordt vervolgens via een omvormer omgezet in wisselstroom. Dit is dezelfde stroom als die uit het stopcontact komt.
Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

2. Waar plaats ik mijn zonnepanelen het beste?

Zonnepanelen kunnen geplaatst worden op daken, daarnaast kan er ook voor gekozen worden om een gedeelte van de (schaarse) grondruimte op te offeren voor de plaatsing van zonnepanelen. De plaatsing van zonnepanelen op daartoe geschikte daken (wat betreft hellingshoek en positie naar het zuiden) leidt tot een betere benutting van de veelal schaarse ruimte. Zeker voor particulieren is een systeem óp een dak het meest voorkomende.

De keuze van het plaatsen op daken wordt versterkt door het feit dat er bij panelen op de grond nog ruimte tússen de panelen moet zijn om schaduw te voorkomen én om er bij te kunnen komen voor onderhoud.

Samen met onze adviseur wordt er gekeken wat in úw geval de beste keuze is.

3. Indak versus opdak zonnepanelen

Er zijn hoofdzakelijk twee verschillende soorten systemen om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Je hebt het wat onbekendere indak systeem en het meer gebruikte opdak systeem. Het indak systeem ziet er wat netter uit maar kan sneller brand veroorzaken wanneer de installatie niet nauwkeurig verloopt. De zonnepanelen liggen namelijk vlak boven de isolatie en er is minder ruimte voor luchtcirculatie. Wat ook zorgt voor een minder effectief systeem; omdat de panelen sneller warmer worden, leveren ze minder op. Dit in tegenstelling tot het opdak systeem, die hun warmte kwijt kunnen.

Het nadeel bij indak systemen is ook dat je installatie aan veel meer eisen van je verzekering moet voldoen dan opdak systemen, juist ómdat het risico op brand groter is.

Verschil in- en opdak
Indak zonnepanelen zijn geïntegreerd in het dak en liggen op dezelfde hoogte als de dakbedekking. Je hebt hierdoor geen dubbele constructie meer van zonnepanelen óp dakbedekking. Voor indak zonnepanelen worden dezelfde panelen gebruikt als op het dak. De manier van plaatsen (in het dak) maakt het verschil en zorgt voor een strakker dakvlak.

Opdak zonnepanelen liggen óp de bestaande dakbedekking. Het ziet er iets minder gestroomlijnd uit, maar de kans op brand is daarentegen ook aanzienlijk lager dan bij indak panelen.

4. Onderhoud

Van echt onderhoud plegen is nauwelijks sprake. Vervuilde zonnepanelen verlagen de opbrengst ervan, echter is het oppervlak van de zonnepanelen – afhankelijk van omgevingsfactoren – relatief onderhoudsarm. Schuin liggende zonnepanelen spoelen veelal grotendeels schoon door de regen en eventueel kan met een periodieke schoonmaakbeurt aanslag worden verwijderd. Zonnepanelen worden soms voorzien van een nano-coating: een vuilafstotende laag waardoor het licht minder snel geblokkeerd wordt door mogelijk vuil.

Wij kunnen (2-)jaarlijks langskomen om alles door te meten en dan zullen wij u adviseren over eventueel onderhoud. Dus de kosten zijn minimaal

5. Technisch onderhoud

Die technische controle kun je het beste één keer per twee jaar laten doen. Je kunt het beste de installateur laten komen die de zonnepanelen ook geïnstalleerd heeft. Bij de technische controle kijkt de installateur naar de kabels, koppelstukken en de omvormer om te checken of deze nog goed werken. Ook worden de zonnepanelen nagekeken op paneelbreuken.

Bij de meeste installatiebedrijven die zonnepanelen leveren, is het mogelijk om voor een periodieke controle een onderhoudscontract af te sluiten. Zo behoud je op eenvoudige wijze de levensduur en het maximale rendement.

6. Levensduur

Leveranciers van zonnepanelen stellen dat de technische levensduur van zonnepanelen rond de 25 jaar bedraagt.

Het voordeel van zonnepanelen is dat er geen bewegende onderdelen in zitten. Dit heeft tot gevolg dat zonnepanelen vrijwel onderhoudsvrij zijn. Alsmede hierdoor gaan ze eigenlijk niet kapot. Het enige wat wel optreed is een vermindering in het vermogen om energie op te wekken. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een gemiddeld zonnepaneel een verouderingspercentage heeft van 7% over 25 jaar. Met andere woorden; na 25 jaar zal een zonnepaneel nog 85-90% van zijn maximale rendement kunnen behalen. Dit alles is ook zeer afhankelijk van hoe netjes ze zijn geplaatst. Dat is één van de redenen dat wij alleen werken met erkende en ervaren installateurs.

Hoe dan ook, met een levensduur van 25 jaar en een terugverdientijd van gemiddeld 5-7 jaar, krijgt u 18-20 jaar gratis energie.

De gemiddelde leeftijd van de omvormer ligt rond de 10 à 15 jaar.

7. Wat is het rendement van zonnepanelen?

De opbrengst van uw zonnepanelen is van een aantal factoren afhankelijk;

• De effectieve lichtinval; bij schuin invallend licht is de opbrengst kleiner.
• Het seizoen; er is langer zonlicht in de zomer, de zon staat hoger aan de hemel en er is minder bewolking.
• Rendement; het percentage van de energie in het op het zonnepaneel vallende zonlicht dat wordt omgezet in elektriciteit. Het rendement verschilt onder meer afhankelijk van het type zonnecel en de ouderdom.
• Temperatuur; bij hoge temperaturen wordt minder vermogen opgewekt dan bij lage temperaturen. Dit heeft te maken met de hogere diodedoorlaatspanning bij lagere temperatuur.
• Mogelijke schaduwobjecten; hoe meer schaduwobjecten in de omgeving, hoe minder rendement.
• Wijze van montage; indak of opdak.
• Locatie in het land; er zit verschil in zonne-uren tussen Zeeland en Enschede.
• Energieprijs; afhankelijk van de voor u geldende energieprijs.
• Grootte systeem; hoe groter het zonnepanelensysteem, hoe (relatief) goedkoper per opgebracht kwU.

U berekent, bij panelen op het Noorden, met deze formule: totaalvermogen (Wattpiek) x 0,85 (85 %). Wilt u exacte informatie over uw object, neem dan contact met ons op.

8. Zijn er subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen?

De subsidie op zonnepanelen is gestopt. Wel zijn er verschillende financiële regelingen om de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen aantrekkelijk te maken.

Particulier
Wilt u de kosten voor uw panelen niet in één keer maken? Tot € 25.000,- is het mogelijk dit te financieren met de Nationale Duurzaamheidslening.

Om zonnepanelen te financieren kunt u gebruik maken van de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening biedt u de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden energiebesparende investeringen in of aan uw huis te financieren. Daarnaast kunt u de btw over de aankoop en installatie van zonnepanelen terug vragen bij de Belastingdienst. Er dient daartoe wel een verzoek te worden ingediend bij de Belastingdienst en jaarlijks moeten er wat eenvoudige documenten worden opgemaakt. HETTA energie ondersteund u hierbij.

Als de zonnepanelen geïnstalleerd zijn, kunt u de stroom die u niet gebruikt, aan het elektriciteitsnet leveren. Hiervoor krijgt u een vergoeding. Dit heet salderen. Dit kan nog tot aan 2031.
Daarnaast krijgt u de btw over de panelen terug, omdat de Belastingdienst u met de aanschaf van zonnepanelen als ondernemer ziet (u wordt uw eigen zonnestroomproducent). Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.hettaenergie.nl/btw.

Zakelijk
Als ondernemer voor de Vennootschaps- en Inkomstenbelasting met een kleinverbruik aansluiting (tot en met 3*80A) kunt u gebruikmaken van de Energie Investering Aftrek (AIE Zon). Deze subsidie biedt de mogelijkheid om 45,5% van de investering in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie van uw fiscale ruimte af te trekken. Dit zorgt voor een netto voordeel van ongeveer 11%. De EIA gaat samen met de KIA. Wij kunnen het EIA-certificaat voor € 249,- excl BTW voor u aanvragen.

 

9. Hoe werkt de salderingsregeling?

De overproductie van de opgewekte elektriciteit van een dag wordt aan het net terug geleverd en deze kun je dan (indien nodig) ’s avonds weer terug halen.

Aan het einde van het jaar volgt de verrekening van het verschil tussen wat je aan het net hebt terug geleverd en wat je hebt afgenomen. Hierdoor hoef je alleen belasting en leveringskosten te betalen over het verbruik dat overblijft. Deze verrekening wordt saldering genoemd. Met zonnepanelen betaal je geen belasting voor het gebruik van het net, terwijl je er dus wél gebruik van maakt.

Verbruik je meer groene stroom dan dat je opwekt? Het verschil levert de energieleverancier. Over deze verbruikte stroom betaal je energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) per kWh. Het kan ook zijn dat je meer stroom opwekt dan dat je verbruikt. Eigenlijk net andersom. In dat geval hoef je geen energiebelasting en ODE te betalen, maar ontvang je juist een terugleververgoeding; je ontvangt dan een vergoeding voor de teveel opgewekte stroom.

De Salderingsregeling gaat op de schop. Vanaf 2023 mogen eigenaren van zonnepanelen jaarlijks (tot aan 2031) 9% minder salderen, daarna wordt het salderingspercentage 0.

De afbouw van de salderingsregeling betekent dat de teruggave van de zonnestroom op het stroomnet door kleinverbruikers per 1 januari 2023 niet langer tegen hun afname van elektriciteit wordt weggestreept. Zie ook in onderstaande tabel.

Kalenderjaar Salderingspercentage
2023 91%
2024 82%
2025 73%
2026 64%
2027 55%
2028 46%
2029 37%
2030 28%
2031 19%

Vanaf het moment dat de salderingsregeling wordt afgebouwd, krijgt een kleinverbruiker voor een steeds groter deel van de zonnestroom die hij aan het netwerk levert een redelijke vergoeding. De hoogte hiervan is vastgelegd op 80% van het met de energieleverancier overeengekomen leveringstarief.

Voorbeeld nieuwe salderingsregeling 2030

Vanaf 1 januari 2023 mag je dus nog 91% salderen. Voor huishoudens die meer stroom verbruiken dan opwekken verandert er weinig. Wek je meer stroom op dan dat je verbruikt? Dan heb je ook bij de nieuwe salderingsregeling recht op een terugleververgoeding. Deze blijft onveranderd. Het verschil zit hem in de energiebelasting en de ODE. Daar waar je eerst 100% mocht salderen, is dat nu nog maar 91%. Over dit verschil moet je energiebelasting en ODE betalen.

Terugleververgoeding

De aangepaste aangepaste salderingsregeling staat los van het bedrag dat je ontvangt voor het terugleveren van energie. Over alle energie die je te veel opwekt met jouw zonnepanelen en teruglevert aan het energienet, ontvang je het met je energieleverancier afgesproken bedrag dat je betaalt voor de energie die je van hen afneemt.

10. Is de aanschaf van een accu rendabel?

Op dit moment is de aanschaf van een accu niet rendabel. De kosten zijn gewoonweg nog te hoog. Je kunt al wel omvormers kopen waar je later de accu op aan kunt laten sluiten.

11. Wat kosten zonnepanelen?

Waar u rekening mee moet houden is dat u niet enkel de zonnepanelen koopt, maar ook betaald voor de installatie met bijbehorende aanpassingen aan de groepenkast. Daarnaast moet u ook andere materialen aanschaffen zoals de omvormer en het bevestigingsmateriaal. De prijzen kunnen erg variëren, dit heeft te maken met welk type producten u aanschaft en het oppervlakte aan panelen dat u wenst.

Daarnaast zijn er in sommige gevallen subsidies beschikbaar en/of heeft u (als particulier) in veel gevallen recht op teruggave van de btw. Zie voor meer informatie hierover de desbetreffende vraag in het overzicht ‘Veelgestelde vragen’.

12. Hoeveel zonnepanelen kunnen er op mijn dak?

De hoeveelheid zonnepanelen die op een dak passen is afhankelijk van de oppervlakte van de locatie én de schaduwobjecten in de omgeving hiervan. Belangrijk is vooraf een goed legplan op te stellen.

13. Is er verschil tussen zwarte en donkerblauwe zonnepanelen?

De zwarte zonnepanelen (of eigenlijk zijn deze diep donkerblauw) vallen over het algemeen minder op, omdat ze vaak wegvallen in de omgeving en een zwart frame hebben. Dat hebben de donkerblauwe panelen niet, zij hebben een aluminium frame dat er dus voor zorgt dat ze wat meer opvallen.

Naast kleurverschil is er ook een prijsverschil. Omdat zwarte zonnepanelen aparte cellen bevatten én een zwart frame met zwarte bevestigingscomponenten, zijn ze duurder.

Wij bij Hetta energie verkopen alleen de zwarte panelen. Deze plaatsen we, afhankelijk van de locatie, op een witte of zwarte achterplaat; liggen de panelen in het zicht, dan worden ze op een zwarte achterplaat gemonteerd, dan vallen de zwarte cellen weg op de achtergrond en lijkt het één groot vlak. Monteren we de panelen op een plek die niet in het zicht of waar de esthetiek minder belangrijk is, dan kiezen we voor witte achterplaten. Wit reflecteert het zonlicht, wat weer bijdraagt aan het rendement.

14. Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen?

Allereerst zult u natuurlijk moeten investeren. Maar tegelijkertijd bespaart u elke maand geld op uw energierekening. Als u die maandelijkse besparingen optelt, komt u na gemiddeld 6-7 jaar uit op het bedrag dat u voor uw zonnestroomsysteem hebt uitgegeven (en nu, met de huidige energieprijzen, maar liefst tussen de 4-5 jaar). Daarna wordt elke euro die u bespaart pure winst.

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van een aantal factoren:
• De effectieve lichtinval; bij schuin invallend licht is de opbrengst kleiner.
• Het seizoen; er is langer zonlicht in de zomer, de zon staat hoger aan de hemel en er is minder bewolking.
• Rendement; het percentage van de energie in het op het zonnepaneel vallende zonlicht dat wordt omgezet in elektriciteit. Het rendement verschilt onder meer afhankelijk van het type zonnecel en de ouderdom.
• Temperatuur; bij hoge temperaturen wordt minder vermogen opgewekt dan bij lage temperaturen. Dit heeft te maken met de hogere diodedoorlaatspanning bij lagere temperatuur.
• Mogelijke schaduwobjecten; hoe meer schaduwobjecten in de omgeving, hoe minder rendement.
• Wijze van montage; indak of opdak.
• Locatie in het land; er zit verschil in zonne-uren tussen Zeeland en Enschede.
• Energieprijs; afhankelijk van de voor u geldende energieprijs.
• Grootte systeem; hoe groter het zonnepanelensysteem, hoe (relatief) goedkoper per opgebracht kwU.

15. Wat is het beste; een serieel of parallel systeem?

Serieel systeem; bij traditionele systemen gebruiken we string-omvormers. Dit is de minst dure oplossing van de diverse mogelijkheden. Bij een serieel systeem worden dezelfde panelen gebruikt en worden deze in serie geschakeld tot een string. Al deze panelen hebben dezelfde afmeting en moeten dezelfde hellingshoek hebben. Omdat ze serieel geschakeld zijn, wordt de opbrengst van álle panelen beïnvloed, ook als bijvoorbeeld één paneel beschaduwd is.

Parallel systeem; het betreft hier een duurder systeem, omdat elk paneel zijn eigen micro-omvormer nodig heeft. Dit systeem wordt vaak ingezet wanneer er zich meer schaduwobjecten in de buurt van de panelen bevinden. Dit systeem is ook prettig als je per paneel wilt monitoren. Een mooie oplossing voor particulieren. Maar voor grotere oppervlakten is dit erg kostbaar.

Solaredge; een nieuw, mooi systeem dat de voordelen van bovenstaande systemen combineert. Het nadeel is dat deze oplossing vrij kostbaar is.

16. Hoe worden zonnepanelen gemaakt?

Wij vonden dit leuke filmpje van het Klokhuis. Hier wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe zonnepanelen gemaakt worden: https://www.youtube.com/watch?v=9uo6r-IgRz0

17. Coronavirus en uw installatie

De coronacrisis raakt iedereen. Een klein beetje zon in onze toekomst kunnen we wel gebruiken. Ook nu zet Hetta energie zich in om jou blij te maken met zonne-energie. Door het aanpassen van onze werkwijze, maken we het samen mogelijk dat dit op een veilige manier gebeurt.
Wij werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Voor de installateurs is dit niet mogelijk. Zij werken met goedkeuring van de overheid door, maar moeten zich houden aan het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit protocol is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de bouw- en technieksector en vormt de basis voor een veilige werkomgeving. Zowel voor de klant als de installateurs. Dit protocol is recent aangepast en stelt ook het dragen van mondkapjes achter de voordeur bij contactmomenten met de klant verplicht.

Hoe verloopt een installatie tijdens corona?
Alleen samen kunnen wij ieders gezondheid tijdens een zonnepanelen-installatie beschermen. Op basis van de richtlijnen uit het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ hebben wij daarom een aantal regels opgesteld, die zorgen voor een veilige en verantwoorde installatie.
De monteurs van Hetta energie:
• Ontsmetten hun handen;
• Houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de klant;
• Werken zo veel mogelijk in kleine, vaste teams;
• Raken zo min mogelijk aan in het huis van de klant;
• Dragen mondkapjes in het huis van de klant bij contactmomenten;
• Werken niet in het geval van gezondheidsklachten of zeggen bij vermoedens van gezondheidsklachten de installatie af;
• Zorgen dat de klant contactloos een handtekening zet bij tevredenheid van de werkzaamheden. Dit houdt in dat de klant een handtekening zet op papier. Hier maakt de monteur vervolgens een foto van.

Wat kunt u zelf doen?
• Maak geen fysiek contact met onze monteurs;
• Zorg dat u en anderen uit uw huishouden tijdens de installatie in huis in een andere ruimte zijn dan de monteurs of zorg voor minimaal 1.5 meter afstand tot onze monteurs;
• Zorg voor goede ventilatie in uw huis;
• Besteed extra aandacht aan het schoonhouden van de deurklinken van ruimten waar de monteurs komen;
• Zorg dat alle deuren naar de plek van installatie binnenshuis open staan. Zo hoeft de monteur zo min mogelijk deurklinken aan te raken.

Belangrijk!
Meld het ons als u of iemand in uw huishouden griepverschijnselen heeft (076 – 889 15 46). In dit geval kunnen de werkzaamheden niet doorgaan en plannen we een nieuwe installatie op een later moment.

18. BTW- teruggave voor particulieren

Btw-teruggave
Als u als particulier voor de 1e keer zonnepanelen koopt, vraagt u de btw over de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen terug. Zorg wel dat u aan de voorwaarden voor btw-teruggaaf voldoet: uw naam moet op de factuur van de zonnepanelen staan. En op de factuur van het energiebedrijf. Vraag de btw terug binnen 6 maanden na het jaar waarin u investeert in zonnepanelen.

U kunt de btw over de aanschaf en installatie terugvragen in 3 stappen (heeft u al eerder btw teruggevraagd voor zonnepanelen? Dan geldt dit stappenplan niet voor u):

1. Verstuur het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ via de belastingdienst;
2. Geef uw rekeningnummer door;
3. Vul uw btw-aangifte in.

Btw-teruggave is dus voor particuliere eigenaren die zonnepanelen hebben aangeschaft. Er zijn 3 uitzonderingen;
– u bent zzp’er of heeft een eenmanszaak. Vraag de btw terug in uw normale btw-aangifte. Lees hier hoe u dat doet.
– u bent als klant al ondernemer of wordt ondernemer binnen 3 jaar;
– u heeft als klant al eerder btw op zonnepanelen teruggevraagd. Lees hier meer.

Wilt u meer informatie? Dan verwijzen wij u graag door naar de website van de Belastingdienst

 

19. Regeling bij ingrijpende renovaties

Warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers verplicht bij ingrijpende renovaties
Nederland legt per 1 februari 2022 definitief een eis vast om bij ingrijpende renovaties van woningen een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken met zonnepanelen of warmtepompen.

Deze verplichting vloeit voort uit de EU-richtlijn Renewable Energy Directive II (RED II). Er is door een aantal partijen in de Tweede Kamer nog geprobeerd om deze wetswijziging niet voor huiseigenaren te laten gelden, maar de richtlijnen van de EU bieden geen ruimte om huiseigenaren vrij te stellen bij renovatie. O.a. omdat in 2050 alle woningen en gebouwen in Nederland klimaatneutraal moeten zijn. En ingrijpende renovaties vinden mogelijk slechts één keer in de 30 jaar plaats. Het zou dan een desinvestering zijn voor deze eigenaren om niet nú al mee te gaan in deze race naar klimaatneutraal bouwen (en wonen).

Wat is de definitie van ‘ingrijpend’?
Nederland heeft bij de implementatie van de Europese richtlijn gekozen voor de oppervlaktemethode. Hierdoor is sprake van een ingrijpende renovatie wanneer méér dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. Dat is bijvoorbeeld wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd. Vaak zijn gebouwen bij ingrijpende renovatie tijdelijk niet bewoonbaar of functioneel.
Er zijn ook renovaties die niet voldoen aan deze definitie van ingrijpende renovatie, omdat de aanpassingen géén betrekking hebben op de integrale bouwschil. Voorbeelden hiervan zijn: na-isolatie van een spouwmuur, na-isolatie van enkel steens buitenmuren aan binnen- of buitenkant, na-isolatie onder dakpannen of tegen het dakbeschot.

Alleen bij aanpassing verwarmings- of koelinstallatie
Ten tweede geldt de verplichting voor huiseigenaren van een minimumwaarde hernieuwbare energie alléén wanneer een technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming of ruimtekoeling deel uitmaakt van de ingrijpende renovatie. Van dat gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een technisch bouwsysteem is sprake wanneer een of meer van de centrale warmte-, koude-, of warmwateropwekkers of centrale ventilatie-units veranderd wordt of wanneer een derde of meer van de afgiftelichamen – meestal radiatoren – of inbouwarmaturen wordt geïnstalleerd, vervangen of verbeterd.

Kortom, in beginsel geldt de eis voor een minimumwaarde hernieuwbare energie voor alle bestaande gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden én waarbij de verwarmings-of koelinstallatie(s) deel uitmaken van de renovatie, zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw.

15 procent zonnepanelen
De hoogte van de minimumeis is gebaseerd op een onderzoek van ingenieursbureau DGMR. Hierin is gekozen voor zonnepanelen als maatgevende techniek. Er zijn verschillende situaties uitgewerkt met zonnepanelen om de hoogte van de eis te bepalen. Hierin is gevarieerd in zowel de hoeveelheid zonnepanelen (15 en 20% van het dakoppervlak), de oriëntatie van de zonnepanelen (oost, zuid, west, noord), de hellingshoek (15 en 30 graden) en matig en sterk geventileerde zonnepanelen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 15% zonnepanelen van de dakoppervlakte als een acceptabel minimumniveau wordt gezien bij ingrijpende renovatie. Dit komt overeen met 7 zonnepanelen bij een tussenwoning van 110 vierkante meter, 64 zonnepanelen bij een woongebouw met 33 woningen van 3.036 vierkante meter en 12 zonnepanelen bij een klein kantoorgebouw van 298 vierkante meter.

Uitzonderingen
Op de verplichting zijn bovendien een aantal uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld voor gebouwen met gebruiksfuncties die een lage energievraag kennen. Daarnaast is een uitzondering opgenomen voor bouwwerken die aangesloten zijn of aantoonbaar binnen 3 jaar na de renovatie aangesloten worden op een warmtenet.
Een derde uitzondering geldt voor zover het vanwege locatiegebonden omstandigheden of technische belemmeringen niet mogelijk is aan de eis te voldoen.

Tot slot geldt de eis niet wanneer de maatregelen die genomen moeten worden om aan de eis te voldoen niet binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend. In dat geval moeten echter wél de maatregelen worden gerealiseerd die een terugverdientijd hebben van ten hoogste 10 jaar. Om het werken met de uitzonderingen in de praktijk te vereenvoudigen, is een leidraad opgesteld. Deze leidraad biedt onder andere een praktisch stappenplan om het werken met de uitzonderingen op de eis te vereenvoudigen. Naar aanleiding van inbreng van brancheorganisatie Holland Solar zal in de leidraad verder worden opgenomen dat er bij grootschalige dakrenovatie in combinatie met de invulling van de eis door zonnepanelen, zonnecollectoren of andere systemen op het dak rekening gehouden dient te worden met de draagconstructie van het dak. 

Voor de meest up-to-date informatie kunt u contact met ons opnemen en/of verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid; https://bit.ly/3GarFHk.