SDE++

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profit instellingen in sectoren als industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Deze regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. 

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Als u een positieve SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek waarvoor de beschikking is afgegeven. 

De SDE++ vraagt u aan met eHerkenning. Vanaf 1 juli 2021 heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Zorg ook dat u in uw organisatie de juiste machtiging heeft om voor de SDE++ een aanvraag te doen. Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk. 

De SDE++ 2021 is open van 5 oktober tot en met 11 november. Hierbij heb je de mogelijkheid tot grootverbruik aansluiting. Elke SDE++ is maatwerk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Wil u meer informatie? We verwijzen u graag door naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland