EIA Zon

De overheid heeft zich als doel gesteld om ondernemers te stimuleren én te ondersteunen bij het doen van investeringen van energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Hiervoor hebben zij de energie-investeringsaftrek (EIA) opgezet.

Hieronder leest u meer over de EIA en of, en zo ja, hoe, u er voor in aanmerking komt.

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Hierbij kunt u denken aan warmtepompen, warmtewisselaar voor vrije koeling, LED- belichtingssysteem, HR-pomp etc.

Als ondernemer heeft u met de EIA dubbel voordeel; uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting.

U mag namelijk voor deze investering, naast de afschrijving, een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2021 is de aftrek 45,5% (aanschaf- en voortbrengingskosten. De aftrek voor 2022 is nog niet bekend). Met deze regeling betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.  

 

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in 2021 bedraagt € 500.000,-. De vennootschapsbelasting is 15% voor de eerste schijf tot en met € 245.000,- en 25% boven € 245.000,–.

 

U doet voor € 300.000,- nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45,5% van                      € 300.000,- dat is € 136.500,-.

 

De fiscale winst wordt nu € 363.500,- (€ 500.000 – € 136.500).

 

Zonder EIA betaalt u € 100.500,- vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts             € 66.375,- vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt                € 34.125,-.

 

Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11% van de investeringskosten.

 

Let op: een exacte berekening van het voordeel is afhankelijk van meerdere factoren. Ook buiten uw investering om. Daarom kunnen wij op voorhand geen exact voordeel voor u berekenen. Uw boekhouder zal u hier meer over kunnen vertellen.

In de Energielijst op de site van de RVO staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking;

  • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen;
  • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.

Voor wie is de EIA?

EIA Zon is er voor u als ondernemer, als u vennootschap of inkomstenbelasting betaald. Belangrijk is dat u winst maakt. De regeling biedt direct financieel voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Belangrijk: voor zonnepanelen geldt dat de installatie groter moet zijn dan 15.000 Wp en dat de panelen aangesloten zijn op een netaansluiting t/m 3 x 80A.

Hoe maak ik gebruik van deze regeling?

Subsidie kunt u aanvragen 3 maanden na het tekenen van uw koopcontact. EIA gaat samen met KIA. 

  1. Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij  RVO.nl. U meldt hier uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal aan.
  2. U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
  3. Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist de Belastingdienst uiteindelijk over uw aangifte.

 

Wil u meer informatie over het aanvragen, dan verwijzen wij u graag door naar de website van de Belastingdienst. Heeft zonnepanelen en/of een warmtepomp aangeschaft en geen tijd voor uitzoeken van uw financieel voordeel en besteed u dit liever uit? Wij ontzorgen u graag en kunnen deze aanvraag voor het EIA-certificaat voor u regelen.

HETTA energie, wij zorgen dat uw woning/object voor ú werkt!